W fashion

in ontwikkeling

- Privacy Statement W fashion -

Gegevens verzamelen:

W fashion bv. verzamelt uw gegevens, opgegeven via onze website (invullen contactgegevens), via mail, telefoon of tijdens gevoerde gesprekken. Deze gegevens worden gebruikt in onze administratie en ERP systeem zodat wij offertes, orders, leverbonnen en facturen kunnen verwerken middels deze gegevens.

Gegevens beheer:

Uw gegevens zullen niet doorgegeven, beschikbaar gesteld of verkocht worden aan derden.
Uitzonderingen hierop zijn:
– Het indien noodzakelijk beschikbaar stellen van onze data in het kader van software-aanpassingen, aan ons ERP pakket. Dit zal in onderling overleg, met de nodige discretie en volgens de vooropgestelde regelgeving, met onze softwareleverancier gebeuren.
– Bij opvraging door derden zoals belastingdienst, justitie, etc. dienen wij deze gegevens open te stellen om onze wettelijke verplichtingen na te komen.
– Gegevens noodzakelijk voor transport (adresgegevens), betalingen  en andere administratieve acties via bijvoorbeeld bank, post en dergelijke.

Websites van derden:

Onze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via linken beschikbaar zijn op onze website

Beveiliging data:

Wij voorzien de nodige beveiliging van uw en onze gegevens tegen verlies of onrechtmatig gebruik. W fashion bv. wordt begeleid in de beveiliging van deze data door professionele partners. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

We houden ons tevens aan de wettelijke meldplicht zoals bepaald door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Partners die om redenen van IT support, boekhouding of andere redenen toegang krijgen tot onze data dienen de algemeen geldende voorschriften te volgen.

Wijzigingen in deze Privacy Statement:

Eventuele wijzigingen kunnen aangebracht worden in deze privacy statement. Dit zal gebeuren bij eventuele wijzigingen in de wetgeving. Het is aan te bevelen deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen hieromtrent.

Vragen:

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens opvragen indien nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

W fashion b.v.
Gellikstraat 9,
6215JM Maastricht
Nederland
T +31-(0)43-7114522